Általános szerződési és felhasználási feltételek

Tartalom

 • Általános információk, részvételi feltételek
 • Tanfolyamok menete
 • Menük
 • Jelentkezés, kapcsolattartás
 • Részvételi díjak
 • Fizetés módja
 • Házirend
 • Tanfolyam elmaradása
 • Tanfolyam lemondása, a jelentkezők elállási joga
 • Adatkezelés

Általános információk, részvételi feltételek

Weboldalunkon a Meluska házi sütödéje főzőtanfolyamain való részvételi lehetőséget értékesítünk.

A főzőtanfolyamokra való jelentkezésre a http://www.tanuljsutni.hu weboldalon történt regisztrációt
követően, kizárólag online van lehetőség.

A weboldal használatával, illetőleg a weboldalon történő regisztrációval, valamint az internetes
felületen keresztül történő jelentkezéssel Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a sütisütő suli
tanfolyamaira történő jelentkezési, lemondási, valamint a sütisütő suli szolgáltatásaira vonatkozó
szerződési feltételeket, adatkezelési elveket, és annak minden pontjával egyetért.

A Meluska házi sütödéje tanfolyamain való részvétel feltétele a betöltött 16. életév. A tanfolyamokat legalább
1 teljes árat fizető jelentkező esetén indítjuk el. Amennyiben bármely tanfolyam a jelentkezők
érdekkörén kívül eső okból nem kerül megtartásra (ide értve azt az esetet is, ha nincs meg a
tanfolyam elindításához szükséges minimális létszám), a már befizetett részvételi díjat a
meghiúsulástól számított 30 napon belül visszafizetjük. Ez utóbbi határidő egyben a Meluska házi sütödéje
ajánlati kötöttségének ideje is.

A résztvevőket a jelentkezés elküldésének időpontja alapján regisztráljuk. A részvételi díjat
határidőre be nem fizető jelentkezőket töröljük, így a szabad helyek száma – a jelentkezők törlésének
függvényében – változik.
1 nappal a tanfolyam kezdete előtt – az anyagbeszerzés zökkenőmentességének biztosítása
érdekében – az online jelentkezést lezárjuk, és a weboldalon a tanfolyamot megteltnek nyilvánítjuk.

Maximális létszám: 2 fő.

Tanfolyamok menete

Tanfolyamaink időtartama kb. 3,5-4 óra. A tanfolyamokra célszerű 10 perccel a kezdés előtt érkezni. A
jelentkező késése esetén nincs lehetőségünk a tanfolyam időtartamának meghosszabbítására.

A tanfolyamokon rövid bemutatkozást követően felhívjuk a figyelmet a potenciális baleseti
forrásokra is. Nyomatékosan felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a résztvevő saját hibájából
vagy a tanfolyamok egyéb résztvevőinek hibájából bekövetkezett balesetekért a sütisütő suli
felelősséget nem vállal. A balesetről valamennyi esetben a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel,
amelyet a jelenlévő cukrász szakember, valamint szükség esetén más jelenlévő
személy az aláírásával hitelesít.

A tanfolyam tematikájához kapcsolódó elméleti oktatás ismertetése után a
tanfolyamok hallgatói saját maguk készítik el a süteményeket, cukrász irányításával, egy-egy adagban.
Ezeket saját felelősségre megkóstolhatják, elfogyaszthatják, a maradékot, igény szerint el is vihetik magukkal.

A tanfolyamokat szakképzett cukrász vezeti. A résztvevők az cukrász szakemberhez kérdéseket
intézhetnek.

Sütemények

A konyhába csak konyhakész terméket vásárolunk. Az alapanyag-beszerzés maximum 24 órával a
felhasználás előtt történik, hosszabb ideig csupán a szárazárut tároljuk, betartva a tárolásra és a
termékek szavatossági idejére vonatkozó jogszabályi előírásokat. A süteményeket a szezonális
élelmiszerekhez igyekszünk igazítani. A sütemények meghatározásának kizárólagos jogát fenntartjuk.

A sütemények – tanfolyamtól függően – minimum 1 süti fajtából állnak.

A jelentkezők a főzőkonyhába külső élelmiszereket/termékeket nem hozhatnak be és azokat az
ételek elkészítéséhez nem használhatják fel.

Jelentkezés, kapcsolattartás

Tanfolyamainkra kizárólag online, weboldalunkon keresztül lehet jelentkezni, egyénileg, illetve
csoportosan (1 főtől).

Ajándékutalvány (ha van lehetőség az igénybevételre) birtokosai számára is szükséges az online bejelentkezés az időpontfoglaláshoz.
Az egyes tanfolyamokra történő jelentkezéseket legkésőbb a regisztrációs díj befizetésétől számított
24 órán belül, a jelentkező által megadott email címre küldött válaszlevélben igazoljuk vissza.

A jelentkezőkkel való kapcsolattartás az általuk megadott email címen keresztül történik. A
jelentkezők az általuk megadott email cím megfelelőségéért, valamint saját email szolgáltatásuk
és email postafiókjuk megfelelő működéséért felelősséggel tartoznak. A fentiek szerint a jelentkező
által használt email szolgáltatással és/vagy postafiókkal összefüggésben felmerülő hibákért vagy
hiányosságokért a Meluska házi sütödéje felelősséget nem vállal.

Részvételi díjak

Tanfolyamaink ára tartalmazza a cukrász által vezetett elméleti oktatással egybekötött főzést, a kötény, valamint a főzéshez szükséges konyhai eszközök használatát, egy alkoholmentes frissítőt. A felhasznált és elfogyasztott alapanyagok, az elkészült ételek elviteléhez szükséges dobozok, csomagolóanyagok, grátiszként szerepelnek, díjat nem számolunk fel értük.

Azok a jelentkezők, akik 6 hónapon belül kettőnél több tanfolyamon is részt vesznek, az első részvételt követően fél évig 2000 Ft kedvezményre jogosultak. A kedvezmény a részvételi lehetőség átruházása esetén nem vehető igénybe.

Áraink az egyéni tanfolyamokra vonatkoznak, és alanyi adó mentesek. 

Fizetés módja

Banki átutalás

Banki átutalás esetén a tanfolyam árának beérkezési határideje 3 munkanappal a jelentkezést követően lejár. A tanfolyam előtt 6 vagy 7 nappal (illetve az ezt megelőző szombaton vagy vasárnap) jelentkezők esetén a fizetési határidő a jelentkezés utáni munkanap. Kérjük, hogy az átutalást ennek megfelelően kezdeményezze. A határidő lejárta után a jelentkezést töröljük. (Újrajelentkezésre a szabad helyek függvényében van lehetőség.)

A banki átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett neve: Mikus melinda

Kedvezményezett számlaszáma: 10918001-00000091-98810000 (UniCredit Bank)

Kérjük, hogy az átutalás közleményébe írja be a jelentkezéskor használt nevet és email címet.

Ajándékutalvány

Az utalvány 1 főre szól, és a wwwtanuljsutni.hu weboldalon meghirdetett bármely tanfolyamon beváltható, egy alkalommal, a vásárlástól számított 6 hónapon belül. Az ajándékutalvány tulajdonosa az utalványon található kód megadásával, online tud jelentkezni az általa kiválasztott tanfolyamra.

Amennyiben az ajándékutalvány értéke kevesebb, mint a kiválasztott tanfolyam díja, a jelentkező a kiválasztott tanfolyam időpontjában, a tanfolyamon való részvétel feltételeként, készpénzben fizeti ki a különbözetet.
Amennyiben az utalvány értéke több, mint a kiválasztott tanfolyam díja, visszajárót nem áll módunkban fizetni.

Az ajándékutalvány készpénzre nem váltható.

Házirend

A résztvevők a Meluska házi sütödéje főzőkonyháját kizárólag a jelen szabályzatban rögzítetteknek megfelelően használhatják, és kötelesek betartani a jelen szabályzat, valamint a tanfolyamot vezető cukrász szakember utasításait.

A résztvevők a főzőkonyhát, valamint annak berendezési és felszerelési tárgyait kizárólag a szerződésben rögzített célokra és rendeltetésszerűen használhatják. A résztvevők teljes felelősséggel tartoznak a főzőkonyhában, valamint annak berendezési és felszerelési tárgyaiban vagy a főzőkonyha területén tartózkodó harmadik személynek okozott károk megtérítéséért.

Amennyiben a résztvevő a jelen szabályzatban foglaltakkal ellentétes vagy a jogszabályi előírásokba ütköző magatartást tanúsít, illetőleg ha nem tartja be a tanfolyamot vezető cukrász szakember utasításait, továbbá akkor is, ha a tanfolyam menetét vagy az ott jelenlévők részvételét bármely módon akadályozza vagy zavarja, az cukrász szakember döntése alapján a tanfolyamon való részvételből azonnali hatállyal kizárható. Ez esetben a résztvevő az általa befizetett részvételi díj visszaigénylésére nem jogosult, részvételi díját a tanfolyam szervezője kötbérként jogosult megtartani.

Tanfolyam elmaradása

Felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy a főzőkonyha működési sajátosságaira tekintettel az időpont-változtatás jogát kifejezetten fenntartjuk. A tanfolyam esetleges elmaradásáról, illetőleg az időpontváltozásról minimum 24 órával a tanfolyam előtt emailben értesítjük a jelentkezőket, és felvesszük velük a kapcsolatot, új időpont egyeztetése végett. Amennyiben a jelentkező nem kíván másik tanfolyamon részt venni, az általa befizetett összeget 30 napon belül visszatérítjük.

Tanfolyam lemondása, a jelentkezők elállási joga

A résztvevők a tanfolyamra történő jelentkezés (mint szerződéskötés) időpontjától számított 14 napon belül jogosultak indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Amennyiben a szerződés teljesítése ezen határidőn belül megkezdődik, a résztvevőket ugyanezen határidőn belül felmondási jog illeti meg.

A résztvevők az elállási/felmondási jog gyakorlását tartalmazó nyilatkozatukat az üzemeltető fentebb rögzített székhelycímére küldött postai küldeményben vagy az info@tanuljsutni.hu címre megküldött email üzenetben közölhetik, a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. Az elállással/felmondással kapcsolatos bejelentésekre haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül válaszlevelet küldünk.

A jogszabályi határidőn belüli (jogszerű) elállás/felmondás esetén a résztvevő által befizetett díjat az elállásról/felmondásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül, a résztvevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatérítjük.

Felhívjuk ugyanakkor a résztvevők figyelmét, hogy a részvételi díj befizetésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a Meluska házi sütödéje a szerződés teljesítését (a résztvevőnek az egyes tanfolyamokra történő beosztásával, beregisztrálásával) megkezdje. A részvételi díj befizetését e körben a résztvevő részéről a teljesítés megkezdésére irányuló kifejezett kérésként értékeljük. Amennyiben a résztvevők ezt követően felmondják a szerződést, az esetben a résztvevők – figyelemmel a főzőkonyha telítettségére, valamint az egyes résztvevők beosztásának átszervezéséből származó nehézségekre is – az alábbi (a teljesítéssel arányos) költségeket kötelesek megtéríteni a Meluska házi sütödéje részére:

 • a) Amennyiben a felmondás a tanfolyam időpontját legalább 48 órával megelőzően történt, a tanfolyam díjának 50%-át. A visszajáró arányos díjat a résztvevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatérítjük.
 • b) Amennyiben a felmondás a tanfolyam időpontját megelőző 48 órán belül történt, vagy amennyiben a résztvevő a tanfolyamon nem jelenik meg, a tanfolyam díjának 100%-át. A résztvevő ez esetben az általa már befizetett összeget kötbérként elveszíti, figyelemmel arra a körülményre is, hogy a késedelmes lemondás a tanfolyamok beosztásában és megszervezésében súlyos nehézségeket okozhat, így a határidőben történő lemondáshoz a Meluska házi sütödéjének kiemelt érdekei fűződnek.

Csoportos jelentkezés esetén, amennyiben a jelentkező egyidejűleg több személy nevében és képviseletében jelent be részvételi szándékot, a jelentkezőt terheli a felelősség mindazon személyeknek a tanfolyamon való megjelenéséért, akiknek nevében és képviseletében a részvételiszándékot bejelentette.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tanfolyamokon való részvételi lehetőség nem névre szól, így az a tanfolyam időpontjáig bárkire átruházható. Ha tehát Ön nem tud részt venni a tanfolyamon, melyre jelentkezett, küldhet mást is maga helyett. A részvételi lehetőség átruházásának tényét ugyanakkor az Ön által kijelölt személy hitelt érdemlően köteles igazolni.

Az elállás/felmondás jogának gyakorlására egyébiránt – a jelen általános szerződési feltételekben
rögzítettek figyelembevételével – a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alábbi előírásai irányadóak. A
jogszabály teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?
docid=167547.260043

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

„Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat
az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt”

 

Adatkezelés

Weboldalunk bizonyos szolgáltatásainak (receptek, galéria) eléréséhez, illetve a tanfolyamokra való jelentkezéshez a felhasználóknak regisztrálniuk kell az oldalon. A tanfolyamokra való csoportos jelentkezés esetén a regisztrált felhasználótól harmadik személy(ek) személyes adatait is igényeljük. Ez esetben a regisztrált felhasználó a harmadik személyek személyes adatainak megadásával egyidejűleg – felelőssége tudatában – nyilatkozik arról is, hogy az érintett személyek részéről
rendelkezik olyan meghatalmazással, amely őt ezen személyek személyes adatainak átadására, valamint a tanfolyamra való bejelentésére feljogosítja.

A weboldalunk használata (regisztráció, illetve tanfolyamra való jelentkezés) során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át.

Az adatkezeléssel összefüggésben az alábbiakról tájékoztatjuk a felhasználókat:

1) Az adatkezelő adatai; az adatkezelés jogalapja, célja, terjedelme és időtartama; az
adatbiztonság érdekében tett intézkedések

1.1. A weboldalunkon regisztráló felhasználók jelen szabályzattal érintett adatai tekintetében az
alább megjelölt gazdasági társaság (a továbbiakban: adatkezelő) lát el adatkezelési tevékenységet:

Az üzemeltető neve: Mikus Melinda egyéni vállalkozó
Az üzemeltető rövidített neve: Mikus Melinda e.v.
Az üzemeltető székhelye: 1064. Budapest, Podmaniczky utca 57. 2/14.
Az üzemeltető postacíme: 1107. Budapest, Zágrábi utca 17/a. 3/1.
Az üzemeltető nyilvántartási száma: 51164302
Az üzemeltető adószáma: 68061627-1-42
Az üzemeltető EU adószáma: HU680861627
Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-79088/2014.
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Pest Megyei Cégbíróság
Szerződés nyelve: magyar
Webáruház domain: www.tanuljsutni.hu
Elektronikus elérhetőség: info@tanuljsutni.hu
Telefonos elérhetőség, panaszkezelés: 06-30/546-09-13
Ügyfélszolgálat: munkanapokon hétfőtől péntekig 10:00 – 17:00 óráig
Telefon: 06-30/546-09-13
Email: info@tanuljsutni.hu

1.2. Az adatkezelő a felhasználók weboldalunkon történő regisztrációja kapcsán, annak eredményeként
és azzal összefüggésben lát el adatkezelési tevékenységet.
A felhasználók a weboldalon történő regisztráció, illetve a tanfolyamokra történő jelentkezés
során az alábbi személyes adataikat,utóbbi esetben, csoportos jelentkezés esetén harmadik
személy adatait is kötelesek az adatkezelő részére megadni:

 • felhasználói adatok (teljes név, email cím, telefonszám)
 • számlázási adatok (név, cím [irányítószám, település, utca és házszám])
 • A felhasználóknak a fentieken túl az alábbi kérdésekre is választ kell adniuk (csoportos jelentkezés esetén valamennyi bejelentett személyre vonatkozóan

1.3. Az adatkezelésre a http://www.tanuljsutni.hu internetes oldalon regisztráló felhasználók önkéntes,
megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor. A felhasználók az adatkezeléshez
kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatukat a regisztráció során a „Regisztráció” ikonra
való kattintással, illetve a tanfolyamra való jelentkezés során, a jelen általános szerződési feltételek
és adatvédelmi tájékoztató áttekintését követően, az alábbi tartalommal (a „Jelentkezés
elküldése” ikonra való kattintással) adják meg:

„Az általános szerződési feltételeket, valamint az adatvédelmi tájékoztatót teljes
terjedelmében áttekintettem, az abban foglaltakat megismertem és elfogadom. Ezúton
kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy Mikus Melinda e.v. (1064. Budapest, Podmaniczky utca 57. 2/14.) – mint adatkezelő – az általam a regisztráció, illetve a tanfolyamokra
való jelentkezés során közölt személyes adatokat, továbbá a tanfolyamokra való jelentkezés
során általam megjelölt harmadik felek személyes adatait (csoportos jelentkezés) az
adatvédelmi tájékoztatóban rögzített célból és időtartamban kezelje.

Csoportos jelentkezés esetén felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam megjelölt
harmadik személyek részéről olyan tartalmú, teljes körű meghatalmazással rendelkezem,
amelynek alapján jogosult vagyok az érintett személyeket a tanfolyamra bejelenteni, s ezzel
egyidejűleg a jelentkezéshez szükséges személyes adataikat a Mikus melinda e.v.  – mint
adatkezelő – részére átadni.”

1.4. Az adatkezelés alapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás.

1.5. Az adatkezelés célja a http://www.tanuljsutni.hu internetes oldalon elérhető szolgáltatások
nyújtásának biztosítása, a felhasználók által az egyes tanfolyamokra leadott jelentkezésekkel
kapcsolatos igények kiszolgálása és a felhasználókkal ennek kapcsán megkötendő szerződések
teljesítése, a felhasználókkal való kapcsolattartás, valamint a felhasználók és az adatkezelő között
az érintett platformon létrejövő szerződések feltételeinek rögzítése, szükség esetén azok
későbbiekben történő bizonyítása érdekében.
Az adatkezelő a felhasználó által megadott email címre kizárólag akkor küld hirdetést vagy
reklámot tartalmazó email üzenetet, ha ahhoz a felhasználó előzetesen hozzájárult.
A Meluska házi sütödéje hírleveléről leiratkozni a weboldalra történő bejelentkezést követően, a
„Fiókom” menüpont alatt vagy a hírlevél alján található „Leiratkozás” linkre kattintva lehet.

1.6. A Mikus Melinda e.v. – mint adatkezelő – a felhasználók által önkéntesen megadott személyes
adatokat kizárólag a 1.5. pontban rögzített célokhoz kötötten kezeli; ettől eltérő célokra az
érintettek adatait – előzetes hozzájárulás nélkül – nem használja fel.

1.7. Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatok valódiságát sem a regisztráció során, sem
azt követően (egészen addig, amíg azokkal összefüggésben esetlegesen kifogás vagy kétely
nem merül fel) nem vizsgálja, az adatok valódiságáért és megfelelőségéért ilyen tekintetben
semmilyen felelősséget nem vállal.

1.8. Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat a regisztrációtól kezdődően, a felhasználó
regisztrációjának fennállása alatt (a regisztráció törléséig) kezeli. A felhasználó a regisztrációt
bármikor, saját döntése szerint jogosult törölni; ezt emailben, az info@tanuljsutni.hu címen
kérheti. A bejelentésre 24 órán belül válaszolunk. A regisztrációt az adatkezelő is jogosult
törölni, ha a felhasználó az adatkezelő által alkalmazott (a http://www.tanuljsutni.hu internetes
oldalon közzétett) általános szerződési feltételeket (ÁSZF) megsérti, vagy megállapítást nyer,
hogy az általa megadott adatok kezelése jogszabályba vagy a jelen adatvédelmi tájékoztatóban
rögzítettekbe ütközik.

1.9. Ha a kezelt adatok célhoz kötöttsége megszűnik, és azok további tárolását a vonatkozó hatályos
jogszabályi rendelkezések nem írják elő, az adatalany (felhasználó) adatait törölni kell.

1.10. Az adatkezelő az általa kezelt adatok biztonsága érdekében – az adatkezelés teljes időtartama
alatt – az alábbi intézkedéseket foganatosítja:

 • az adatokat és adatbázisokat tűz- és vagyonvédelmi berendezésekkel ellátott helyiségben helyezi el;
 • az adathozzáféréshez csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal – legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet hozzáférni; a jelszavak cseréjéről rendszeresen gondoskodni kell;
 • a személyes adatokat tartalmazó adatbázisok passzív hányadát – a további kezelést már nem igénylő, változatlanul maradó adatokat – el kell választani az aktív résztől, majd a passzív adatokat időtálló adathordozón kell rögzíteni; az adatkezelések archiválását évente egyszer kell elvégezni; az archivált adatokat tartalmazó adathordozót tűzbiztos fémkazettában/szekrényben kell őrizni;
 • az adatkezelő minden munkaállomásán, de kiemelten a személyes adatokat kezelő ügyintézők számítógépein gondoskodni kell a valósidejű vírusmentesítésről;
 • a mindenkor rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök felhasználásával meg kell akadályozni, hogy adatokat tároló, hálózaton keresztül elérhető szerverekhez illetéktelen személy hozzáférjen;
 • a szervereken a személyes adatok elvesztésének elkerülésére folyamatos tükrözéssel biztosítandó egy tőle fizikailag különálló (másik épületben lévő) adathordozón;
 • a személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból rendszeresen (havi rendszerességgel) külön adathordozóra biztonsági mentést kell készíteni; a biztonsági mentést tartalmazó adathordozót tűzbiztos fémkazettában/szekrényben kell őrizni.

 

2) A felhasználó jogosultságai, jogérvényesítés

2.1. Az adatalany (felhasználó) tájékoztatást kérhet az adatai kezelésével kapcsolatos minden
tényről, így különösen az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre
és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról,
hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A tájékoztatásra irányuló kérelem az adatkezelő 1.1. pontban megjelölt elérhetőségein (emailben
vagy postai úton) nyújtható be.

Az adatkezelő a tájékoztatást legkésőbb az erre irányuló igény beérkezésétől számított 30
(harminc) napon belül köteles megadni. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

2.2. Az adatalany (felhasználó) az adatkezelő illetékes ügykezelőjétől tájékoztatást kérhet a róla
szóló adatkezelésről és abba bele is tekinthet. A betekintést úgy kell biztosítani, hogy ez alatt
az adatalany más személy adatait ne ismerhesse meg.

2.3. Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén az adatalany (felhasználó) kérheti kezelt
adatainak helyesbítését, illetve azok kijavítását. A téves adatot az adatkezelő legkésőbb 72
órán belül köteles helyesbíteni. A felhasználó saját adatait a weboldalra történő bejelentkezést
követően, a „Fiókom” menüpont alatt saját maga is módosíthatja.

2.4. Nem kötelező adatszolgáltatáson alapuló adatkezelés esetén az adatalany (felhasználó) indokolás
nélkül kérheti kezelt adatainak törlését. A törlést az adatkezelő legkésőbb 72 órán belül
köteles elvégezni. Az adatkezelés törlésével, megszüntetésével kapcsolatos tényeket jegyzőkönyvbe
kell venni.

2.5. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet (felhasználót), továbbá mindazokat értesíteni kell,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett (felhasználó) jogos érdekét nem sérti.

2.6. Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén az adatalany (felhasználó) panaszával
az adatkezelőhöz, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerint hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat.

2.7. Az adatalany (felhasználó) tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, s kérheti az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését.

Az adatkezelő az erre irányuló kérelmet – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – köteles
a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálni, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hozni, és döntése eredményéről a kérelmezőt írásban
tájékoztatni.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a
tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére
a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a
tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

2.8. Az adatkezelő az adatalany (felhasználó) adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte
el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett
a tiltakozással, illetőleg bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.